XI Internetowa Giełda Pracy
Wyższa Szkoła Handlowa im.B. Markowskiego w Kielcach

 

 

PO RAZ JEDENASTY RUSZA INTERNETOWA GIEŁDA PRACY

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Urząd Pracy w Kielcach podjęły się zorganizowania jedenastej w naszym regionie:

 

INTERNETOWEJ GIEŁDY PRACY (IGP)

w dniach 15,16,17 września 2014

informacje003

Inicjatywa ta ma na celu promocję nowych sposobów poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy. Działanie to jest również formą realizacji założeń wynikających ze "Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego" w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Współdziałanie Wyższej Szkoły Handlowej, posiadającej nowoczesną bazę informatyczną i wykwalifikowaną kadrę informatyków oraz Wojewódzkiego, Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Urzędu Pracy dysponujących doświadczoną kadrą doradców zawodowych i pośredników pracy, może w skuteczny sposób pomóc zarówno pracodawcom jak i poszukującym pracy oraz wskazać nowe tendencje w zmieniających się warunkach na rynku pracy w kraju, jak i za granicą.

Korzyści dla pracodawców:

 • Rozpoznanie rynku pracobiorców (bezrobotnych i osób pragnących zmienić pracę).
 • Wybór osób do rozmów kwalifikacyjnych spośród dużej liczby kandydatów.
 • Bezpłatna reklama na stronach internetowych IGP.

Korzyści dla kandydatów do pracy:

 • Możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą poprzez Internet, co znacznie obniża koszt poszukiwania pracy (podróże, czas itp.).
 • Poznanie oczekiwań pracodawcy co eliminuje bezpośrednie odwiedzanie firm lub urzędów.
 • Pobudzenie aktywności wśród poszukujących pracę przez wykorzystanie nowoczesnych form kontaktu.

Korzyści Wyższej Szkoły Handlowej:

 • Rozpoznanie zapotrzebowania na specjalistów w celu ewentualnego utworzenia nowych specjalności.
 • Lepsze dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy.

Korzyści Urzędów Pracy:

 • Pobudzenie aktywności lokalnego rynku.
 • Promocja Internetu jako nowoczesnego narzędzia uzyskania informacji nt. rynku pracy (ofert pracy).
 • Prezentacja Europejskiej Sieci Zatrudnienia EURES, dysponującej bazą danych odnośnie warunków życia i pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Korzyści dla patronów medialnych:

 • Umieszczenie znaku firmowego na wszystkich informacjach w tym na stronie internetowej IGP. Znak firmowy zostanie umieszczony natychmiast po uzyskaniu przez organizatora pisemnego potwierdzenia objęcia imprezy patronatem.

Terminy:

do 12 września br (pierwszy termin)

Zgłaszanie ofert pracy poprzez:

 • e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
 • sieć internetową http://gielda.wsh-kielce.edu.pl/index.php/zglos-oferte-pracy
 • zgłoszenia poprzez pocztę na przesłanych firmom formularzach zgłoszeniowych.

Biuro Promocji Studentów i Absolwentów KARIERA ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce z dopiskiem: oferta pracy

15,16,17 września br. XI  Internetowa Giełda Pracy (XI IGP) na stronie: http://gielda.wsh-kielce.edu.pl

Osobom nie mającym dostępu do Internetu udostępniamy sale komputerowe oraz niezbędną pomoc:

 • w siedzibie WSH w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 15,
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przy ul. Witosa 86,
 • w Miejskim Urzędzie Pracy przy ul. Szymanowskiego 6,
 • w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Kolberga 4.

 

Promocja IGP:

 • Rozesłanie niniejszej informacji ogólnej do mediów.
 • Wizyta przedstawicieli organizatorów w radio i telewizji.
 • Bezpośrednie kontakty z przedstawicielami głównego organizatora: Rektorem WSH doc. dr Janem Waluszewskim (tel. 693 438 065 ) ; Z-cą Dyrektora WUP mgr Cezarym Mielczarzem (tel. 41 364 16 00 ) ; Z-cą Dyrektora PUP Kielce mgr Arturem Kudzia (tel. 41 367 11 07 ) ; Podinspektorem MUP Kielce mgr Zbigniewem Brzezińskim (tel. 41 340 60 20 ) ; Doradcą EURES mgr Przemysławem Kowalczykiem (tel. 41 364 16 11 ) ; Dyrektorem Biura Promocji Studentów i Absolwentów KARIERA mgr inż. Januszem Rudnickim (tel. 41 362 60 25 w. 246);  Kier. Biura Promocji i Rekrutacji mgr Pawłem Ramiączkiem (tel. 604 151 001 ) ; specjalistami Biura Promocji Studentów i Absolwentów KARIERA (tel./fax. 41 362 72 16.
 • Informacja w Internecie na stronie http://gielda.wsh-kielce.edu.pl

informacje001

Cechy IGP:

 • Giełda jest otwarta dla wszystkich kandydatów do pracy niezależnie od miejsca zamieszkania i wykształcenia.
 • Giełda jest otwarta dla wszystkich pracodawców, firm, instytucji, urzędów i innych organizacji.

Efekty poprzedniej X Internetowej Giełdy Pracy:

 • Ilość ofert pracy: 773
 • Ilość miejsc pracy: 1460
 • Ilość odwiedzin strony IGP w czasie trwania giełdy: 5645
 • Porad udzielali: - informatycy w zakresie korzystania ze stron giełdy, - specjaliści Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie ofert EURES i bieżących kontaktów z WUP, przygotowania dokumentów aplikacyjnych on-line - specjaliści Biura Kariera WSH w zakresie przygotowania kandydatów do pracy (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna itp.) -specjaliści Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy Uwaga: Organizatorom nie będzie znana ilość zawartych umów o pracę, ponieważ zainteresowani kontaktują się bezpośrednio z pracodawcami.

Organizacja XI IGP oparta jest na zasadach niekomercyjnych. Głównym organizatorem i sponsorem jest Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.